Tuesday, June 12, 2012

DO YOU KNOW

DO YOU KNOW  
© Farouk Asvat  

Do you know what you enter
When you enter these dark caves
That give name to a house
Where the mad laugh
With the knowledge of the wise;
That make men leave their burial grounds
To sweat and heave in dark tunnels
Only to come back to haunted kraals
Talking with blood in their mouths;
When you come
Into the sanctuary of this mosque
Singing hymns decorated with love
Where the muezzin sleeps
Only to cry out in pain
Chanting against usurpers
That walk like ghosts
Where once our mothers sang
Sad lilting songs of celebration;
As I sit up in bed
     - Oh these sleepless nights
       That bring forth a sewer of words -
My insane blood already coursing
Through tombs and huts of cold mud
To awaken in me these lines
Filled with a plea
As you sleep restlessly beside me
Not aware
Of the pain that lives here
Beating to the discordant rhythm
Of the troubled night,
A nation stirring from sleep
Once again
Entering into a pledge of darkness
Burnt by the fires of their own desires.
Or is that why you stay?
For even I do not know
Why you cry when I'm away
Or sob and heave with happiness
Beneath my thrusting limbs;
Yes, even I,
Who belong to the wind and the light
Do not know why you stay
To still these trembling lips
On the verge of so many tears


© farouk asvat

composed: 1985 [Johannesburg, South Africa under apartheid]

[] Acknowledgements:

Do You Know was previously published in:

     A Celebration of Flames (donker, p55, 1987);
     A Celebration of Flames (Heller Fund, UC Berkeley, California, USA, p47, 1988);
     Matatu 5(3) ed G Davis, M Manaka (Göttingen, Germany, p11, 1989);
     Weet Je: Dutch translation by Irene Scheltes (1989);
     African Literature In The Eighties (Matatu 10), ed D Riemenschneider, F Schulze-Engler,
      (Rodopi, Amsterdam, Netherlands & Atlanta, 1993);
     A Celebration Of Flames (piquant publications, p69, 2007);
     www.faroukasvat-poems.blogspot.com (12.06.2012);
     A Celebration Of Flames (amazon paperback, p68, 2014);
     A Celebration Of Flames (kindle, 2014). 

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the NOVEL Sadness In The House Of Love by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $15 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the NOVEL The Gathering Of The Storm by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology I Dream In Long Sentences by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology The Wind Still Sings Sad Songs by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology A Celebration Of Flames by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology The Time Of Our Lives by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology Bra Frooks … by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $7.50 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the collection of literary essays Weapons of Words by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

© farouk asvat.  All rights reserved.

Farouk Asvat asserts his moral right to be identified as the author of this work.
No part of this publication may be reproduced by any means whatsoever, or transmitted in any form or any means whatsoever, mechanical or electronic, including recording, printing, photocopying, or via any computerised means or media, including the internet.  This publication shall also not be stored in a retrieval system.  And the writing shall not be sold, lent, hired, resold or circulated in any form or binding or cover other than that in which it is published,
without the prior permission of the author in writing.
Permission to publish or reproduce the writings in any format can be obtained from the author.
Reproduction of this work without permission, except for scholarly & nonprofit purposes,
is liable to a payment of 10, 000 ren men bi or US$ 1,500.

farouk asvat can be contacted at: farouk.asvat@gmail.com

[] please check out my blogs @:

books by farouk asvat: www.faroukasvat-books.blogspot.com

[] also link up on:


amazon kindle author @ www.amazon.com/author/faroukasvat

_______________________________________________________
WEET JE 

     Dutch translation by Irene Scheltes 

Weet je waar je binnengaat
Wanneer je deze donkere holen betreedt
Die een huis naam geven
Waar de gekken lachen
Met de kennis der wijzen;
Die maken dat mannen hun kerkhof verlaten
Om te zweten en te zwoegen in donkere tunnels
Om terug te keren naar drukke kralen
Sprekend met bloed in hun mond;
Wanneer je binnenkomt
In het heiligdomvan deze moskee
Hymnen zingend met liefde getooid
Waar de muezzin enkel slaapt
Om het uit te schreeuwen van pijn
Om te zingen tegen overweldigers
Die als geesten lopen
Waar ooit onze moeders loflied'ren zongen
Op een treurig wijsje;
Ik zit rechtop in bed
     - O slapeloze nachten
       Waar een beerput van woorden uit voortkomt -
Mijn krankzinnig bloed stroomt reeds
Door tomben en koudlemen hutten
Om in mij deze regels te wekken
Gevuld met een pleidooi
Terwijl jij reusteloos naast me slaapt
Onbewust
Van de pijn die hier leeft
Kloppend op het verstoorde ritme
Van de onrustige nacht
Een natie roert zich in haar slaap
Laat zich opnieuw
Met een duistere belofte in
Verbrand door het vuur van hun eigen begeerten.
Of blijf je juist daarom?
Want zelfs ik weet niet
Waarom je huilt als ik weg ben
Of snikkend van geluk beweegt
Onder mijn duwende leden
Ja, zelfs ik,
Die de wind en het licht toebehhoor
Weet niet waarom je blijft
Om deze trillende lippen te stillen
Aan de rand van zoveel tranen.

     Dutch translation by kind permission of © Irene Scheltes 

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the NOVEL Sadness In The House Of Love by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $15 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

#love #literature #fiction #novel #poetry #southafrica #apartheid #books #classics
#weapons of words #comparative literature #literary criticism
#faroukasvat #a celebration of flames #do you know

          www.amazon.com/author/faroukasvat