Tuesday, March 13, 2012

A CELEBRATION OF FLAMES

A CELEBRATION OF FLAMES  
© Farouk Asvat  

          Do not disturb
          The sanctity of my home
          When you throw a molotov
          Through the shattered pain:

All over the land

Children, put your mothers out
Raze their homes
In a celebration of flames
And acrid tyres smelling of life
Build a bonfire of ashes
Ululating with delight,
And then
Without name or face
Bury yourselves
If you still possess the skin of shame

And you,
Flaunting the tribal feathers of liberation
And you, assuming the crown
In purple robes of piety
Or golden robes of rhetoric,
Make glib statements
Counting score
Of dead and maimed
Amongst our own
On rosaries that flame with burning flesh

     What are we
     Reduced to?
     What insanity
     Now drives my people
     From the fires
     Of liberation
     To the corpses of doom
     Writhing
     In the dance
     Of a final
     Farewell.

          All around me I see ruin.
          The ruin of land
          The ruin of people

     Convoys of dusty hippos
     Patrol the blood-laden streets
     Of another jungle
     Shooting innocent blood:
     Children contorted in happy games
     Mothers shot in the moment of birth
     Virgins driven to a lonely veld
     Echoing with the madness of their lives

          And you, my brother,
          Do not stir in your rotten grave
          Lie awake and wonder
          How they deny your naked ghost
          Tied to a chain,
          For Azania is up in flames again
          And even your friends do not remember
          The anguish of its dreams

          And you, son of the soil,
          Do not ponder too long
          Let the gods keep you there
          In your heaven of so many sorrows,
          For so few
          Carry burning memories
          Of a feverish uprising
          That history books have forgotten

          And you, my comrade,
          Do not pace too many times
          For they do many things in your name
          Carry you on bright banners
          So you can roam your cage in agitation
          And watch a country burn
          To cinders of despair
          In the anthem of the revolution


© farouk asvat

composed: June 1985 [Johannesburg, South Africa under apartheid]

[] Acknowledgements:

A Celebration Of Flames was previously published in:

     A Celebration of Flames (donker, p67-69, 1987);
     Dokumente Texte und Tendenzen VIII
          (Evangelische Akademie, Germany, p163, 1987);
     Matatu: Towards Liberation:culture and resistance in south africa
           ed G Davis, M Manaka, J Jansen (Göttingen, Germany, # 3(4), p46, 1988);
     A Celebration of Flames (Heller Fund, UC Berkeley, United States, p57, 1988);
     Een Feest Van Flammen: Dutch translation by Irene Scheltes, (1989);
     Broken Strings: the politics of poetry in south africa
          ed S Finn, R Gray
          (Maskew Miller Longman, Cape Town, p130-132`, 1992);
     African Literature In The Eighties (Matatu 10),
          ed D Riemenschneider, F Schulze-Engler,
          (Rodopi, Amsterdam, Netherlands & Atlanta, 1993);
     A Celebration of Flames (piquant publications, p92-94, 2007);
     www.faroukasvat-poems.blogspot.com (13.03.2012);
     Alevlar Den Bir Kutlama: Turkish translation by İlyas Tunç,:
          Contemporary South African Poetry Anthology,
          Çağdaş Güney Afrïka Şïrï Antolojïsï
          (Bencekitap Publishing, Istanbul, p231, 2013);
     A Celebration Of Flames (kindle, 2014);
     A Celebration Of Flames (amazon paperback, p90, 2014).

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the NOVEL Sadness In The House Of Love by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $15 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the NOVEL The Gathering Of The Storm by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology I Dream In Long Sentences by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology The Wind Still Sings Sad Songs by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology A Celebration Of Flames by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology The Time Of Our Lives by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the anthology Bra Frooks … by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $7.50 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the collection of literary essays Weapons of Words by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $10 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

© farouk asvat.  All rights reserved.

Farouk Asvat asserts his moral right to be identified as the author of this work.
No part of this publication may be reproduced by any means whatsoever, or transmitted in any form or any means whatsoever, mechanical or electronic, including recording, printing, photocopying, or via any computerised means or media, including the internet.  This publication shall also not be stored in a retrieval system.  And the writing shall not be sold, lent, hired, resold or circulated in any form or binding or cover other than that in which it is published,
without the prior permission of the author in writing.
Permission to publish or reproduce the writings in any format can be obtained from the author.
Reproduction of this work without permission, except for scholarly & nonprofit purposes,
is liable to a payment of 10, 000 ren men bi or US$ 1,500.

farouk asvat can be contacted at: farouk.asvat@gmail.com

[] please check out my blogs @:

books by farouk asvat: www.faroukasvat-books.blogspot.com

[] also link up on:


amazon kindle author @ www.amazon.com/author/faroukasvat

_______________________________________________________
ALEVLER DEN BIR KUTLAMA  

     Turkish translation by © İlyas Tunç

          Dokunmayın
          Kutsallığına yurdumun
          Bir molotov fırlattığınızda
          Paramparça acılar arasından:

Ülkemin her yerinde

Çocuklar, kaldırın ortadan annelerinizi
Dümdüz edin evlerini onların
Alevlerden bir kutlamada,
Yaşamın yanmış lastik kokularında
Şenlik ateşleri yakın küllerden
Çığlıklar atarak sevinçle,
Sonra
Yüzsüz, isimsiz
Gömün kendinizi
Varsa hâlâ utanç deriniz.

Ve siz,
Özgürlüğün kabile tüylerini övünerek gösteren
Ve siz, dindarlığın mor cüppeleri
Ya da tumturaklı sözlerin altın urbaları içinde
Sarığını giyen,
Açıklamalar yapın yarım yamalak
Yanan gövdelerle yalazlanan tespihler üzerinde
Hesaplayarak
Kendi aramızdaki
Ölüleri ve yaralıları.

     Nasıl kırıldı
     Direncimiz?
     Hangi çılgınlık
     Sürüklüyor halkımı şimdi
     Özgürlüğün
     Alevlerinden
     Yazgının cesetlerine
     Acıdan kıvrana kıvrana
     Son bir kez
     Vedalaşma
     Dansında.

          Yıkıntılar görüyorum dört bir yanımda
          Ülkemin yıkıntıları
          Yıkıntıları halkın

     Çamurlu su aygırı konvoyları
     Yürüyor kan bulaşmış sokaklarında
     Başka bir keşmekeşin
     Kurşunlayarak masum soyları:
     Neşeli oyunlarında sakatlanmış çocuklar
     Doğum anlarında vurulmuş anneler
     Yaşamlarının çılgınlığıyla yankılanan
     Issız bir vadiye sürüklenmiş bakire kızlar

          Ve siz, kardeşim,
          Kıpırdamayın çürümüş mezarınızda
          Yatın tetikte ve bakın
          Nasıl inkar ediyorlar zincire bağlanmış
          Çıplak ruhunu senin.
          Çünkü Azanya alevler içinde yükseliyor yeniden
          Hatta hatırlamıyorlar arkadaşların
          Onun sıtmalı düşlerini

          Ve siz, toprağın oğlu
          Kafa yormayın uzun süre
          Bırakın tanrılar korusun sizi orada
          Nice acılardan oluşan cennetinizde.
          Çünkü, çok az kişi hatırlar
          Tarih kitaplarının unuttuğu
          Hummalı bir isyanın
          Yakıcı anılarını.

          Ve siz, yoldaşım benim,
          Volta atmayın durmadan
          Çünkü, senin adına onlar yaparlar bir çok şeyi
          Taşırlar parlak afişler üzerinde seni
          Öyleyse, dolaşabilirsin kafesinde can çekişerek,
          İzleyebilirsin bir ülkenin
          Umutsuzluk cürüfuna dönüşünü
          Devrim marşıyla.

     Turkish translation by kind permission of  © İlyas Tunç

_______________________________________________________
EEN FEEST VAN VLAMMEN  

     Dutch translation © Irene Scheltes  

     Schend niet
     De heiligheid van mijn huis
     Als je een molotov gooit
     Door de verbrijzelde pijn;

In het hele land

Kinderen, zet je moeders buiten de deur
Breek hun huizen af
In een feest van vlammen
En autobanden met de scherpe stank van leven
Leg een vreugdevuur aan van as
Jammerend van verrukking,
En dan
Zonder naam of gezicht
Begraaf jezelf,
Als schaamte je huid nog kan doordringen

En jij,
Pronkend met de stamveren der vrijheid
En jij, die de kroon aanvaardt,
In purperen gewaden van vroomheid
Of gouden gewaden van retoriek,
Leg gladde verklaringen af
Maak de balans op
Van doden en verminkten
Onder de onzen
In rozenperken die vlammen van brandend vlees

     Waar zijn we toe
     Verlaagd?
     Welke waanzin
     Drijft mijn volk nu
     Van de vuren
     Der bevrijding
     Naar de dodelijke ondergang
     Kronkelend
     In de dans
     Van een definitief
     Afscheid.

          Overal rondom mij zie ik verwoesting.
          De verwoesting van land
          De verwoesting van mensen

Stoffige konvooien patrouilleren
In de bloedbesmeurde straten
Van een nieuwe jungle
Schietend op onschuldig bloed;
Kinderen verwrongen in vrolijk spel
Moeders neergeschoten bij het baren
Maagden naar een eenzame vlakte gedreven
Waar de waanzin van hun levens weerklinkt

          En jij, mijn broeder,
          Verroer je niet in je verrotte graf
          Blijf wakker en vraag je af
          Hoe ze je naakte schim negeren
          Gebonden aan een keten
          Want Azania staat weer in lichterlaaie
          En zelfs je vrienden herinneren zich niet
          De zielenpijn van haar dromen

          En jij, zoon van de bodem,
          Pieker niet te lang
          Laat de goden je daar behoeden
          In de hemel van zoveel smarten
          Want zo weinig mensen
          Dragen de toorts der herinnering
          Aan een koortsachtige opstand
          In geschiedenisboeken vergeten

          En jij, mijn kameraad,
          Loop niet te veel op en neer
          Want ze doen vele dingen in jouw naam
          Dragen je mee op blinkende banieren
          Zodat jij gejaagd kunt dwalen in je kooi
          En toezien hoe een land in vlammen opgaat
          Tot sintels van wanhoop
          In het lied van de revolutie

          Dutch translation by kind permission of  © Irene Scheltes

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
the NOVEL Sadness In The House Of Love by Farouk Asvat
is now available on amazon: paperback @ $15 & kindle @ only $5
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

#love #literature #fiction #novel #poetry #southafrica #apartheid #books #classics
#weapons of words  #comparative literature #literary criticism
#faroukasvat #a celebration of flames #celebration #flames

          www.amazon.com/author/faroukasvat